First things first! Unahin muna natin ang pagpaparehistro mula July 15 hanggang July 30, 2016 para sa SK at Barangay Elections.

  • Ang Registration para sa SK at Barangay Election ay magaganap mula July 15-30 2016 (kasama ang Linggo at Sabado) sa tanggapan ng Election Officer ng City/Municipality kung saan ka naninirahan. Mula 8:00 am – 5:00 pm ang oras ng pagpaparehistro.
  • Kukunin pa rin ang inyong Biometrics sa pagpaparehistro.
  • Ang SK at Barangay Elections ay magaganap sa October 31, 2016

Sino ang qualified magparehistro para sa SK Election?

  • At least 15 but not more than 30 years of age sa araw ng election (October 31, 2016)
  • Naninirahan sa barangay for at least six (6) months sa araw ng election (October 31, 2016)

Tandaan! Kung ang mga naunang 2 qualifications ay hindi nyo pa maaabot sa period ng registration pero itoy inyo nang maaabot sa araw ng election, kayo ay maari nang magparehistro para maka-boto sa October 31, 2016.

  • Not disqualified by law

Tandaan! Registered voters as of May 9, 2016 national and local elections and those who will register for the barangay election who are 18 but not more than 30 years old on or before October 31, 2016 shall be included in the list of voters for the KK.

  • Para sa KK registrations (15-17), ang mga aplikante ay kailangang I- accomplish ang prescribed application registration form (CEF-1A).
  • Ang mga application for registration forms ay maaring ma-download sa comelec website – I-print sa long bond paper at I-fill out (3 copies)

Tandaan! Magdala ng anumang valid ID o iba pang dokumento na makakapagpatunay na ikaw ay naninirahan sa lugar kung saan ka magpaparehistro.
Tandaan! Kung ikaw ay nakapagparehistro nuong nakaraang SK registration (2014) subalit di nakapagparehistro para sa May 9 National Elections ay kinakailangang mo pa ring magparehistro ngayong July 15-30.