Press Release
January 24, 2018

Ang rehiyonal nga buhatan sa popcom milagda ug lain nga kasabutan alang sa paghatag ug serbisyo sa family planning ngadto sa duha (2) ka civil society organizations: ang Integrated Midwives Association of the Philippines (IMAP), ug ang Pilipinas Service Population Inc, (PSPI).

Ang nasangpit nga mga civil society organizations adunay mga sakop nga may katakos ug kahanas sa pagpasabot sa mga magtiayon kabahin sa family planning ug uban na niini ang paghatag sa tukmang serbisyo.

Basi sa accomplishment reports sa miaging tuig, mikabat ngadto sa 1,000 ka mga magtiayon ang nahatagan ug serbisyo sa family planning sa pspi. Ang mga metodo nga nahatag mao ang pills, subdermal implant, iud ug btl. Ang subdermal implant mao ang nag-unang metodo o paagi nga nahatag sa pspi.

Sa laing bahin, ang imap nakaserbisyo usab ug 296 ka magtiayon nga ilang nahatagan ug metodo sa family planning. Ang iud mao ang popular nga gigamit sa mga nahatagan ug serbisyo.

Kini nga partnership gikinahanglan tungod usab sa mandu sa presidente rodrigo duterte sa pag “zero” sa unmet need sa family planning.
—VIRGILITA L. SANDOVAL