Press Release
May 18, 2020

Ang Commission on Population and Development (POPCOM) sa tibuok nasod na gasaulogsa “Natural Family Planning (NFP) Month” kada bulan sa Mayo matag tuig. Ang tema alang sa selebrasyon karong tuiga mao kini “Ang Pamilyang Planado, Panalo! Iwas sa COVID 19, Iwas sa ‘di Planadong Pagbubuntis”. Ang palisiya sa Family Planning (FP) sa nasud nag-tahod sa 4 ka mga prinsipyo:

  1. Ang pagrespeto sa kinabuhi–gidili ang aborsyon;
  2. Boluntaryo nga paghimog desisyon;
  3. Pagrespeto sa tawhanong katungod–haom alang sa babaye o lalaki, gitinguha nga gidaghanon sa mga anak, relihiyon, sekswal nga oryentasyon, kahimtang sa ekonomiya sa pamilya, etniko ug uban pa, ug
  4. Ang responsableng pagka ginikanan – husto nga pagtino sa gidak-on sa pamilya akip na ang paglat-ang sa pagpanganak para sa kahimsog sa panglawas sa inahan.

Sa kanunay ang POPCOM nagahisgut nga ang gobyerno wala nagadiktar sa gidaghanon sa mga anak o gidak-on sa pamilya nga gusto mabatunan sa mag-tiayon. Hinuon ang buhatan sa POPCOM sa kanunay nagagiya sa mga magtiayon nga magbaton ug mga anak base sa ilahang giplano subay sailang pagtooug katakos sa pagpadako sa ilang mga anak.

Ang Family Planning (FP) usa ka programa sa gobyerno aron magiyahan ang matagmagtiayon nga dili sila magkalisod-lisod. Sa walay pagpugos, adunay nagkalain-lain nga mga pamaagisa pagplano sa pamilya sama sa artipisyal ug natyural nga pwede pilian sa mga magtiayon sumala sailang pagtuo o relihiyoso nga baroganan. Sa pagpatuman sa programa sa pagplano sa pamilya giniyahan sa baruganan sa “Informed Choice and Voluntarism (ICV)” nga prinsipyo sa gobyerno, ang atong nagkalain-lain nga mga paagisa Natyural nga FP nga pwede nila pilian mao ang:

  1. Body Temperature (BBT) Method;
  2. Billings Ovulation/Cervical Mucus Method;
  3. Sympto-thermal Method (STM);
  4. Lactational Amenorrhea Method (LAM), ug
  5. Standard Days Method (SDM).

Ang pagsaulog sa NFP month usaka pamaagi aron maaghat ang matagmagtiayon nga magplano sa ilahang pamilya pinaagi sa nahisgutan nga mga paagi aron nga mas mahatagan ug saktong kahibalo ang mag-tiayon kung unsaon nila aron makab-ot ang ilang gusto nga kadaghanon sa anak, ug sahinay-hinay makab-ot nila ang ilang mga pangandoy para sa ilang tibook pamilya. Para sa mga mekanismo unsaon pag-gamit sa NFP methods, giawhag ang mga intresado sa pagbisita sa pinakaduol nila nga Barangay Health Center, sa Archdiocese of Cagayan de Oro-NFP Center o sa buhatan sa Commission on Population and Development-Region X nga naa nahimutang sa Jesus V. Seriña St., Carmen, Cagayan de Oro City matag adlaw sa Lunes-Byernes (8:00-5:00 PM) o motawag sa numero 858-5409.