Ang World Population Day (WPD) usa ka tinuig nga selebrasyon nga ginasaulog matag petsa 11 sa Hulyo. Tinguha niini nga mahatagan og kahibalo ang mga katawhan sa tibu-ok kalibutan mahitungod sa epekto sa nagkabaga nga populasyon.

Karong tuiga, ang tema sa WPD mao ang Investing in Adolescent Girls. Base sa report sa 2010 Philippine Population Census, mikabat ngadto sa 957,474 ang ihap sa mga batan-on nga nag edad 10 hangtod 19 anyos, diin 468,952 ang ihap sa mga batan-ong babaye. Matod sa report, 80 hangtod 90 porsyento sa mga batan-ong lalake ang nakadawat sa mga benepisyo gikan sa mga programa sa kabatan-onan.

Ang UNFPA nag-ingon nga ang paghatag og pagtagad sa mga batan-ong babaye usa ka gamhanang kahusa. Ang paghatag sa ilang katungod sa maayong panglawas, edukasyon, og proteksyon batok pagpangabuso maoy lakang aron makab-ot nila ang maayong kaugmaon.

Ang POPCOM-10 kaiusa niini nga tinguha. Padyon kining nagalunsad og mga aktibidad para sa mga kabatan-onan. Karong tuiga padayung ginahimo ang mga klase sa Adolescent Sexuality and Reproductive Health (ASRH) sa mga pampublikong tunghaan sa sekondarya, ginapahigayun usab ang U4U roll-outs sa mga tunghaan og kumyunidad, padayun ang pagpahigayun sa Inter-School Film Making Contest and Festival, og paghatag og ayuda sa walo ka mga teen centers sa rehiyon. Kini nga mga aktibidad mo-edukar sa mga kabatan-onan mahitungod sa maayong panglawas og responsableng sekswalidad. Tinguha niini nga mailayo sila sa sayong pakighilawas nga moresulta sa pagkamabdos o mga sakit, pagamit sa ginadiling druga, pag-inom sa mga makahubog nga ilimnon, pagpanigarilyo, og uban pang bisyo.

Dugang mga kalihokan sa World Population Day mao ang Press Conference og pagsa-ulog sa adlawng natawhan sa unom ka 100 Millionth babies sa Hulyo 27, 2016.