Karong Hulyo 11, ang Pilipinas nagsa-ulog sa World Population Day sa tema nga “Family Planning: Empowering People, Developing Nations”.

Matod pa sa Department of Economic and Social Affairs (DESA) sa United Nations (UN), miabot na sa 7.6 bilyon ang populasyon sa tibuok kalibutan. Samtang ang Pilipinas adunay 101 milyon og ang Northern Mindanao adunay 4.6 milyon populasyon base sa tala sa Philippine Statistics Authority (PSA) niadtong tuig 2015. Ang Pilipinas adunay 1.72 og ang Northern Mindanao adunay 1.68 population growth rate matag lima ka tuig. Matod pa sa Commission on Population Region 10, ang kasamtangang populasyon sa Northern Mindanao madoble pag-abot sa tuig 2056.

Usa sa nakitang hinungdan sa pagsaka sa populasyon mao ang pagsaka sa unmet need for modern family planning. Base sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law ang unmet need for modern family planning mao ang mga magti-ayon nga pwede pang magkaanak o aktibo pa sa pakighilawas nga gustong maglat-ang sa pagpanganak o mag limita sa ihap sa ilang anak apan walay gigamit nga modernong metodo sa family planning.

Adunay daghang nakita nga hinungdan sa pagsaka sa ginatawag nga unmet need for modern family planning susama sa kakulangan sa eksaktong impormasyon bahin niini, kakulangan sa mga supplies sa metodo, pagsupak sa kapikas sa kinabuhi, og kahadlok sa mga sayop nga tinoohan.

Aron masiguro nga makab-ot ang zero unmet need for modern family planning, gilagdaan ni Presidente Rodrigo R. Duterte ang Executive Order No. 12 (EO12). Ang EO12  nagmando sa Department of Health (DOH), Commission on Population (POPCOM), Department of Interior and Local Government (DILG), og sa mga Local Government Units (LGUs) nga magtinabangay aron masiguro nga ang tanang magti-ayon nga gustong mogamit sa modernong metodo sa family planning mahatagan sa serbisyo.

Agig tubag sa EO12, ang Commission on Population padayun nga mipalihok sa mga population officers og barangay population volunteers sa pagbisita sa mga panimalay sa mga magti-ayon sa ilang mga barangays aron nga matudloan mahitungod sa responsableng pagkaginikanan og sa mga benepisyo sa pagamit sa modernong metodo sa family planning. Ang mga magti-ayon nga interesado sa pagamit niini ginaubanan sa mga BPVs ngadto sa health centers aron mahatagan sa counselling og maserbisyohan.

Niining unang semestre sa tuig 2017, ang Northern Mindanao adunay 3,219 magti-ayon nga wala magamit sa modernong metodo sa family planning. Apan sa tungod padayong pagpaningkamot sa mga population officers og barangay population volunteers, 2,214 niini ang nadala na sa mga rural health centers og nahatagan na sa serbisyo sa family planning.

Ang paghatag og kagawasan sa mga kababaihan sa pagdesider kung pila ang ilang mahimong anak og kanus-a sila pwedeng manganak usa sa mga pamaagi aron ilang makab-ot ang kalambuan sa ilang kinabuhi.